Про проект WeNeT

Метою проекту є створення центрального Національного порталу, для адаптації модулів E-Learning, для підготовки й перепідготовки цільових груп туристичної області. Тривалість проекту WeNeT з 1.01.2010 до 1.09.2013. У проекті беруть участь вищі навчальні заклади й галузеві міністерства Німеччини, Австрії, Італії, Словаччини, України, Грузії та Білорусі. Всього в консорціум проекту WeNeT входять 29 організацій.

 

Глобальні цілі проекту:

  • Підтримання процесу реформування і реструктуризації в білоруських, грузинських і українських вузах-партнерах, а також підтримка їх інтеграції в загальноєвропейський освітній простір;
  • Розширення та інтенсифікація освітньої співпраці в туристичній сфері країн ЄС і східноєвропейських сусідів;
  • Використання ноу-хау і досвіду вузів-партнерів як освітніх установ для збільшення свого внеску в налагодження системи навчання у сфері туризму впродовж всього життя;

Специфічні цілі проекту:

  • Формування вузами-партнерами в Білорусі, Грузії і Україні мережі дистанційних курсів підвищення кваліфікації для фахівців туристичної галузі країн-партнерів;
  • Методичне та дидактичне навчання учасників проекту з питань організації дистанційного навчання;
  • Підвищення кваліфікації учасників проекту в Білорусі, Грузії і Україні по актуальних темах туризму;
  • Розробка і впровадження дистанційних курсів підвищення кваліфікації по туристичних спеціальностях для цільових груп в Білорусі, Грузії і Україні, включаючи забезпечення необхідної технічної інфраструктури;
  • Поширення в країнах-партнерах і за їх межами результатів, досягнутих в рамках проекту, розширення мережі дистанційних курсів підвищення кваліфікації фахівців туристичної галузі шляхом залучення інших вузів і зацікавлених суб'єктів господарювання з туристичної сфери.

Про проект

Проект E-Learning-Weiterbildungsnetzwerk im Tourismus (Belarus, Georgien und Ukraine).

Очікувані результати від роботи в проекті:
E-Learning-Weiterbildungsnetzwerk im Tourismus (Belarus, Georgien und Ukraine) – Wenet

Тривалість проекту WeNeT з 1.01.2010 до 1.09.2013.

У проекті беруть участь вищі навчальні заклади й галузеві міністерства Німеччини, Австрії, Італії, Словенії, України, Грузії та Білорусі.

Всього в консорціум проекту WeNeT входить 29 організацій.

Метою проекту є створення центрального Національного порталу для адаптації модулів E-Learning для підготовки та перепідготовки цільових груп туристичної області.

1. Враховуючи вигідне географічне розташування, яке включає такі туристичні центри тяжіння, як Карпати, Крим, Шацькі озера та ін, Україна є перспективною державою для комплексного розвитку туристичної галузі.

2. Згідно з вимогами ринку праці та зростаючого інтересу до туристичної галузі, розробити та затвердити перелік тем модулів E-learning для курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки у проекті Wenet.

3. Створення центрального Національного порталу на базі Інституту заочного та дистанційного навчання Національного транспортного університету з метою адаптації на дистанційну платформу «Прометей» модулів E-learning і дистанційного навчання та перепідготовки цільових груп туристичної області різних регіонів України.

Враховуючи постійне зростання інформаційних потоків в туристичній галузі і обмежену можливість постійного доступу до інноваційної інформації в сфері туризму, використання дистанційного навчання в режимі on-line дозволить підвищити кваліфікацію в дали від великих освітніх центрів, маючи в своєму розпорядженні мінімум технічних засобів (Internet).

4.Создание мобільного навчального комп'ютерного класу з високошвидкісним підключенням до мережі Інтернет через систему мобільного зв'язку.

5. Проходження стажування в європейських університетах з метою вивчення європейського досвіду в туристичній галузі і активізації міжнародного співробітництва в сфері туризму.

6. Проведення курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки у проекті Wenet для підвищення туристської освіти в українських університетах (згідно цілей "Державної програми розвитку туризму в Україні 2002-2010").

7. Проведення професійного обміну між університетами-партнерами, які беруть участь у програмі, для підвищення якості професійної підготовки у сфері туристичної освіти та сприяння співпраці між країнами в розвитку туризму.

8. Створення в мережі Іnternet сайту TEMPUS TACIS WeNeT з метою поширення результатів проекту.

Планований проект WeNeT спрямований на підтримання процесів реформування і реструктуризації в білоруських, українських та грузинських вузах-партнерах, стимулювання їх інтеграції в загальноєвропейський освітній простір, розширення і активізацію співробітництва між ЄС та його східноєвропейськими сусідами в галузі освіти в туристичній сфері. Крім того, в рамках проекту будуть використовуватися і розширюватися знання та ноу-хау вузів при розробці та впровадженні курсів підвищення кваліфікації для навчання фахівців на протязі всього життя, орієнтованих на практичні потреби та відповідають вимогам ринку.

В рамках проекту буде сформована міждержавна мережу дистанційних курсів підвищення кваліфікації для фахівців туристичної галузі вузами-партнерами, національними та регіональними туристичними установами і організаціями в Білорусії, Грузії та Україні. Надалі білоруські, грузинські та українські викладачі підвищать свою методичну та дидактичну кваліфікацію з актуальних тем економіки туризму та з питань організації дистанційного навчання у вузах-партнерах з ЄС.

Надалі у вузах-партнерах в Білорусії, Грузії та Україні сучасна інформаційно-технологічна інфраструктура, розроблені та впроваджені портали дистанційного навчання і на закінчення об'єднані в єдину мережу на національних та міждержавних платформах дистанційного підвищення кваліфікації по туристичних спеціальностях. З застосуванням сучасних ноу-хау в сфері туризму і дистанційного навчання проектні команди у вузах-партнерах розроблять і впровадять дистанційних програми та курси підвищення кваліфікації, що відповідають вимогам ринку праці, з тим щоб на постійній основі пропонувати їх фахівцям і керівникам туристичної галузі своїх країн, а також іншим зацікавленим особам у системі навчання протягом усього життя.

Досягнуті результати проекту та набуті професійні ноу-хау в галузі туризму та дистанційного навчання будуть поширені в країнах-партнерах і за їх межами у вузах і туристичному секторі. Оскільки в проекті WeNeT буде дано старт для довгострокового співробітництва на базі міждержавної мережі дистанційного підвищення кваліфікації по туристичних спеціальностях, мережа буде розширювати свої функції і після закінчення проекту і сприяти стабільному партнерству її членів. Тому на перспективу планується розширити створену мережу дистанційного підвищення кваліфікації по туристичних спеціальностях, залучаючи до неї інші вузи, підприємства, установи і організації та особи з державного та приватного туристичного сектору. Тим самим буде забезпечено довгострокове стале використання результатів проекту WeNeT.